AMBKING แนะนำขั้นตอนการจัดเงินทุน อย่างเป็นระเบียบ

AMBKING แนะนำขั้นตอนการจัดเงินทุน อย่างเป็นระเบียบ

การจัดการเงินทุน AMBKING ให้เป็นระบบระเบียบ มีความชัดเจน จะทำให้การลงทุนของทุกคน มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ เพราะทุกคนจะรู้อย่างแน่ชัด ว่าขอบเขตในการลงทุน ที่ตัวเองสามารถทำได้ จะอยู่ที่ตรงไหน มันจะง่ายต่อการวางแผน ในการลงทุน ของทุกคนได้หลายเท่า ขั้นตอนในการจัดระบบระเบียบเงินลงทุน ให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการลงทุนของตัวเองให้ชัดเจน ซึ่งขั้นตอนเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลย

AMBKING

ขั้นตอนในการจัดการ กับเงินลงทุน AMBKING

  • ขั้นตอนที่ 1 ทุกคนจะต้องกำหนดเงินลงทุน จะใช้ในการลงทุนครั้งนั้น ให้มีความชัดเจน อย่างเช่น ทุกคนมีความประสงค์ อยากจะลงทุน 500 บาท ก็กำหนดให้ชัดเจนไปเลย ว่าในครั้งนั้นจะลงทุนแค่ 500 บาท
  • ขั้นตอนที่ 2 เมื่อทุกคนรู้อย่างแน่ชัดแล้ว ว่าจำนวนเงินที่จะใช้ในการลงทุน AMBKING ครั้งนั้นมีเท่าไหร่ หลังจากนั้นก็ทำกันแบ่งเงินออกเป็น 3 ก้อน เพื่อใช้สำหรับลงทุนในต้นเกม กลางเกม และปิดจบเกม ซึ่งจำนวนเงินแต่ละก้อน ก็จะไม่เท่ากัน
  • ขั้นตอนที่ 3 จำนวนเงินก้อนแรก ที่ใช้สำหรับต้นเกม จะเป็นจำนวนเงินที่น้อยที่สุด ในบรรดาเงิน 3 ก้อน หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว จะใช้ประมาณแค่ 10 – 20% จากจำนวนเงินทุนที่มีอยู่
  • ขั้นตอนที่ 4 มาในส่วนของเงินทุนก้อนที่ 2 ที่จะใช้สำหรับกลางเกม ในส่วนของเงินทุนก้อนนี้ จะคิดเป็น 30% จากเงินทุนที่มีอยู่ ซึ่งจะเพิ่มระดับจากเงินทุน ที่ใช้ในช่วงต้นเกมขึ้นมาสักเล็กน้อย เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางในการลงทุน AMBKING ให้มีโอกาสได้เงินกำไรที่สูงมากยิ่งขึ้น เมื่อเพิ่มเงินทุนที่มากขึ้นนั่นเอง
  • ขั้นตอนที่ 5 มาสู่เงินลงทุนก้อนสุดท้าย ที่ใช้สำหรับปิดจบเกม เราจะใช้เงินทุนก้อนสุดท้าย ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์มันจะเหลืออยู่ 40% ซึ่งเป็นจำนวนเงินเยอะที่สุดในการลงทุน ซึ่งการปิดจบเกมจะต้องใช้จำนวนเงินมากที่สุด เพื่อที่จะเป็นการทิ้งทวนก่อนจบเกม ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีโอกาส ที่จะได้เงินโบนัสที่สูงมากที่สุดนั่นเอง

หากใครที่กำลังสนใจ อยากจะไปลงทุน AMBKING ลองทำการจัดการกับเงินลงทุน ตามขั้นตอนที่ได้แนะนำไปข้างต้นได้เลย ไม่ว่าทุกคนจะมีเงินทุนมาก หรือเงินทุนน้อย ควรที่จะแบ่งเงินออกเป็น 3 ก้อน อย่างที่ได้แนะนำไป จะได้เฉลี่ยทำให้สามารถลงทุนได้นานมากที่สุด ยิ่งอยู่ในเกมได้นาน มีโอกาสจะไปลุ้นโบนัส ในเกมได้ดีมากยิ่งขึ้น